Αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα, επέκταση μπόνους παραγωγικότητας

Πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις, πέραν αυτών που θα προκύψουν με την αναμόρφωση των μισθολογίων τους, θα λάβουν το 2024 εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου που βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα, εφόσον επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία.

Οι επιπλέον αυτές αυξήσεις θα είναι της τάξεως των 20 έως 50 ευρώ το μήνα και θα οφείλονται στην αναπροσαρμογή των μηνιαίων ποσών της οικογενειακής παροχής, δηλαδή των επιδομάτων για τα παιδιά. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία, εφόσον εξακολουθήσει να ασκεί τη διακυβέρνηση, θα επεκτείνει το καθεστώς των πρόσθετων αμοιβών παραγωγικότητας σε δεκάδες άλλους κλάδους και κατηγορίες πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας:

1) Το επίδομα οικογενειακής παροχής που χορηγείται σε όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, καθώς επίσης και στους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους πυροσβέστες, τους ιατρούς του ΕΣΥ, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, τους ερευνητές και τους διπλωματικούς υπαλλήλους θα αυξηθεί από την 1η-1-2024:

* από τα 50 στα 70 ευρώ το μήνα για κάθε υπάλληλο ή λειτουργό του Δημοσίου με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

* από τα 70 στα 120 ευρώ το μήνα για κάθε υπάλληλο ή λειτουργό του Δημοσίου με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

* από τα 120 στα 170 ευρώ το μήνα για κάθε υπάλληλο ή λειτουργό του Δημοσίου με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

* από τα 170 στα 220 ευρώ το μήνα για κάθε υπάλληλο ή λειτουργό του Δημοσίου με 4 εξαρτώμενα τέκνα.

Για κάθε παιδί από το πέμπτο και μετά, θα εξακολουθεί να ισχύει η προσαύξηση του συνολικού επιδόματος κατά 70 ευρώ το μήνα. Ως εκ τούτου, το συνολικό επίδομα για υπάλληλο με 5 τέκνα θα αυξηθεί από τα 240 στα 290 ευρώ το μήνα, το επίδομα για υπάλληλο με 6 τέκνα θα αυξηθεί από τα 310 στα 360 ευρώ το μήνα κ.ο.κ.

2) Το καθεστώς των πρόσθετων αμοιβών επιβράβευσης της αυξημένης παραγωγικότητας, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, θα εφαρμοστεί από το 2024 σε περισσότερους κλάδους και κατηγορίες υπαλλήλων του Δημοσίου. Τα λεγόμενα μπόνους ή πριμ παραγωγικότητας θα νομοθετηθούν σε δεκάδες άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να δοθούν ισχυρά κίνητρα για βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Οι αυξήσεις των 20 έως 50 ευρώ το μήνα στα ποσά της οικογενειακής παροχής όλων των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που τα λαμβάνουν ήδη και η επέκταση θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές τους από το 2024. Οι αποδοχές αυτές θα είναι σημαντικά αυξημένες από το επόμενο έτος λόγω των αλλαγών και των αναδιαρθρώσεων που θα γίνουν σε όλα τα μισθολόγια του Δημοσίου. H κυβέρνηση της Ν.Δ., αν παραμείνει στην εξουσία και την επόμενη τετραετία, θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση τόσο του μισθολογίου των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου όσο και των ειδικών μισθολογίων βάσει των οποίων αμείβονται οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές, οι διπλωματικοί υπάλληλοι.

Οι ήδη εξαγγελθείσες μεταβολές που θα επέλθουν στα μισθολόγια από την 1η-1-2024 προβλέπουν:

1) Αυξήσεις στους βασικούς μισθούς μεγαλύτερες για τα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια και μικρότερες για τα μεσαία και υψηλότερα κλιμάκια. Η αναδιαμόρφωση των επιπέδων των βασικών μισθών στο ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων θα γίνει με ριζικές παρεμβάσεις στο εύρος και τη διάρθρωση των μισθολογικών κλιμακίων.

2) Σημαντικές αυξήσεις στα επιδόματα θέσης ευθύνης που χορηγούνται στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές, στους υποδιευθυντές, στους τμηματάρχες, στους μεσαίους και υψηλούς βαθμούς της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης και σε άλλους υψηλόβαθμούς δημοσίους λειτουργούς.

Απάντηση