Στις 10 Μαϊου η 6η εφαρμογή ψεκασμών για τα κουνούπια

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας ενημερώνουν ότι η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης και αντιμετώπισης των κουνουπιών για το έτος 2023, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρείας υλοποίησης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια του προγράμματος με τον 6ο Κύκλο Επίγειων Εφαρμογών Κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από την Πέμπτη 04 Μαϊου ως εξής:

1)τη διενέργεια της 6ης Εφαρμογής από εδάφους, στις οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) ΠΕΑΑ,
2) τη διενέργεια της 6ης Εφαρμογής από εδάφους, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής.
Η ημερομηνία της 6ης εφαρμογής ψεκασμών για το Δήμο Αχαρνών έχει οριστεί η Τετάρτη 10/05/2023.

Απάντηση