Δήμος Αγίων Αναργύρων: Ενημέρωση κοινού σχετικά με ρύθμιση οφειλών

Ενημέρωση δημοτών σχετικά με ρύθμιση οφειλών τους παρέχει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού

Σχετικά με την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 5036/2023

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ 77/28-3-2023,τ.Α’) απαιτείται:
 α) υποβολή Αίτησης και
β) Υπεύθυνης Δήλωσης του οφειλέτη
απευθείας προς τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση agankam@agankam.gov.gr.
Η υπεύθυνη δήλωση χρήζει γνησίου της υπογραφής με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
Α) Με συμπλήρωση του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση» μέσω του gov.gr στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο οφειλέτης αντιγράφει το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, το επικολλά στον προβλεπόμενο χώρο της υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr και μετά την υποβολή αποθηκεύει την υπεύθυνη δήλωση προκειμένου να την αποστείλει στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Β) Με εκτύπωση της υπεύθυνης δήλωσης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην οποία ο οφειλέτης θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του και να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδιο φορέα (π.χ. ΚΕΠ). Στη συνέχεια την αποστέλλει, στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μαζί με την υπεύθυνη δήλωση στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τρείς ημέρες μετά την αποστολή του e-mail, ο συναλλασσόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με το Ταμείο του Δήμου στα τηλέφωνα 2132023630 ή 2132023635 προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της αίτησής του (εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση) αλλά και για τις λοιπές απαιτούμενες ενέργειες (προσδιορισμός πλήθους δόσεων, υπογραφή δοσολογίου κλπ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 30/6/2023

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ

Απάντηση