Αποδεκτή η πρόταση Βλάχου:  Οι ΕΠ.Ε.Α. θα ενημερώνουν ηλεκτρονικά τον ιδιοκτήτη 10 ημέρες πριν για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων

Κατόπιν παρέμβασής του Βουλευτή Ανατολικής Αττικής, κ. Γιώργου Βλάχου, σχετικά με την ανάγκη προσωπικής ειδοποίησης των ιδιοκτητών για την ημερομηνία εκδίκασης των αντιρρήσεων κατά των αναρτηθέντων Δασικών Χαρτών με χρήση σύγχρονων μέσων, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος που υιοθετεί τη συγκεκριμένη πρόταση.

Συγκεκριμένα, η σχετική οδηγία/εγκύκλιος προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επισημαίνει την υποχρέωσή τους να ενημερώνουν τους πολίτες για τον χρόνο και τον τόπο εξέτασης των αντιρρήσεών τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τονίζοντας ειδικώς τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναλύει την ως άνω υφιστάμενη εκ του νόμου υποχρέωση από  την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3889/2010, η οποία ορίζει ότι  ο γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να παραστούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση καθώς και το γεγονός ότι αυτό μπορεί να γίνει με e-mail σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

Απάντηση