Τιμητική διάκριση στον Ακαδημαϊκό – Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη από τον Δήμο Φυλής

Στα πλαίσια του διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού & Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών) και της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς απένειμε τιμητική πλακέτα στον Ακαδημαϊκό-καθηγητή της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School, Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, για το επιστημονικό του έργο στη Διοικητική Επιστήμη και τη Λήψη Αποφάσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου στις 5 Απριλίου 2023 με την απονομή των διπλωμάτων της δεύτερης σειράς φοιτητών που εισήχθησαν στο πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί από το 2020.

Το έργο του καθηγητή Ζοπουνίδη αποτελείται από 500 εργασίες σε διεθνούς επιπέδου επιστημονικά περιοδικά, 120 βιβλία και 40 ειδικά τεύχη σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Με βάση την επιστημονική βάση Google Scholar έχει 20000 αναφορές και τους δείκτες h-index και i10-index 75 και 235 αντίστοιχα.

Στη φωτογραφία οι φοιτητές με τους: από αριστερά καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Παναγιώτη Καλδή, τον πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, καθηγητή Ηλία Κόρκα, τον διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, καθηγητή Πέτρο Καλαντώνη, και τον γενικό γραμματέα του Δήμου Αργύρη Αργυρόπουλο.

Απάντηση