Δώρο Πάσχα: Επίσημο – Αυτή είναι η ημερομηνία καταβολής του

Δώρο Πάσχα δικαιούνται από τους εργοδότες τους όλοι οι μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου αναμένεται να καταβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι κάτι περισσότερο από το 50% του μισθού.Όπως επεσήμανε στην ΕΡΤ ο οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας, οι εργαζόμενοι που δεν θα έχουν πάρει το Δώρο έως τις 12 Απριλίου πρέπει να ξέρουν ότι αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα για τον εργοδότη και μπορούν να κινηθούν εναντίον του.Για το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου. Όσοι έχουν δουλέψει λιγότερο διάστημα από το 4μηνο αυτό, θα πάρουν την αναλογία του χρόνου που δούλεψαν.Εκείνοι που αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να πάρουν ως δώρο 15 ημερομίσθια, ή αν δούλεψαν λιγότερο, δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες.Σημειώνεται, δε, ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα αναπροσαρμοστούν και τα ποσά του δώρου για αρκετούς εργαζόμενους.

Ποιοι θα το πάρουν αυξημένο

Αυξημένο Δώρο Πάσχα θα λάβουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και είδαν αύξηση από 1η Απριλίου. Αφορά 585.000 εργαζόμενους.Επομένως, το δώρο θα υπολογιστεί με βάση το νέο μισθό και θα αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου.Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Υπολογισμός του Δώρου Πάσχα

Βάση του υπολογισμού του Δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.Συνεπώς, ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Απάντηση