Τειρεσίας: Πως μπορώ να δω αν είμαι στη «μαύρη λίστα»

Τειρεσίας: Σίγουρα δε θες να καταχωρηθεί το όνομά σου στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς του Τειρεσία. Κάτι τέτοιο μπορεί να δυσκολέψει αρκετά τη λήψη δανείου, στεγαστικού ή καταναλωτικού.

Τι μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση λοιπόν;

Το καλό νέο είναι ότι δεν ισχύει ένας γενικός κανόνας που λέει πως όποιος βρίσκεται στον Τειρεσία αυτομάτως αποκλείεται από το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Αν είσαι στον Τειρεσία και θέλεις δάνειο ή πιστωτική κάρτα, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να προβείς στις απαραίτητες ενέργειες για να συμπληρωθούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν από το σύστημα.

Πώς μπορώ να βγω από τον Τειρεσία;

Μπορείς να βελτιώσεις την «εικόνα» σου στις τράπεζες, προσκομίζοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν. Δες τι μπορείς να κάνεις ανά περίπτωση:

1. Καταγγελία για πιστωτική κάρτα

Μεταβολή ή/και διαγραφή των δεδομένων καταγγελίας σύμβασης πιστωτικής κάρτας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αφού εξοφλήσεις το οφειλόμενο ποσό για το οποίο έγινε η καταγγελία. Σε αυτή την περίπτωση στο σύστημα του Τειρεσία θα εμφανίζεται η ένδειξη «εξοφλήθηκε».

Β. Διαγραφή δεδομένου με πρόταση της εταιρείας που χορηγεί την κάρτα, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Γ. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο για το οποίο έγινε η καταγγελία, διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή. Για τους κατόχους πρόσθετης κάρτας ισχύουν όσα προβλέπονται για τους κατόχους της κύριας κάρτας.

Δ. Διαγραφή λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του δεδομένου: Οι καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα 2 ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 2ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας

2. Η περίπτωση της ακάλυπτης επιταγής

Στην περίπτωση που υπάρχει καταχώριση για ακάλυπτη επιταγή, μπορείς να προσκομίσεις στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή να διαγραφούν τα δεδομένα που σε αφορούν.

Ας δούμε αναλυτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση.

Α. Αν η επιταγή έχει πληρωθεί εκ των υστέρων:

Η τράπεζα που την εξέδωσε στον Τειρεσία, θα πρέπει να στείλει τα σχετικά έγγραφα πληρωμής της επιταγής. Μπορείς κι εσύ ως εκδότης να υποβάλεις αίτηση απευθείας στον Τειρεσία, μαζί με το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων της επιταγής.

Η αίτηση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει σαφώς η εξόφλησή της.

Β. Αν έχει εκδοθεί οριστικά δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως ή κήρυξης της επιταγής ως ανίσχυρης:

Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τη σχετική δικαστική απόφαση. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «κηρύχθηκε ανίσχυρη» ή «ακυρώθηκε» αντίστοιχα.

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

 1. Εάν η επιταγή σφραγίστηκε και αναγγέλθηκε από την Τράπεζα εκ παραδρομής παρά την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).
 2. Εάν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.
 3. Εάν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.
 4. Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.
 5. Εάν η επιταγή εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγισή της (αρ.40 παρ.1α εδ.β’ Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Έχω πρόσβαση στα δεδομένα μου στον Τειρεσία;

Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η “Τειρεσίας” είναι κρυφά για τους υπόλοιπους, αλλά φυσικά όχι για σένα. Έχεις λοιπόν κάθε δικαίωμα πρόσβασης.

Τι δικαιώματα έχω πάνω στα δεδομένα μου;

 1. Μπορείς να ζητήσεις από την “Τειρεσίας” να ενημερωθείς για την προέλευση των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών καθώς και για τον χρόνο τήρησής τους.
 2. Μπορείς να ενημερωθείς για τις αναζητήσεις που έγιναν για το πρόσωπό σου το τελευταίο εξάμηνο.
 3. Με αίτησή σου μπορείς να ζητήσεις και την παραγωγή του scoreσου.
 4. Αν εντοπίσεις κάποιο λάθος στα δεδομένα, μπορείς να ζητήσεις τη διόρθωση των στοιχείων.
 5. Τέλος, έχεις δικαίωμα να ζητήσεις τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σου, να αρνηθείς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία τους (δικαίωμα εναντίωσης), να ζητήσεις τη διαγραφή τους (δικαίωμα στη λήθη) ή την φορητότητά τους. Η Τειρεσίας μπορεί να αρνηθεί το αίτημά σου αν δεν τεκμηριώνεται επαρκώς.

Απάντηση