Δασικά αυθαίρετα: Παράθυρο για νέα ευκαιρία

Δασικά αυθαίρετα: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί τον Απρίλιο η εκ νέου ενεργοποίηση της πλατφόρμας των δασικών αυθαιρέτων αφήνουν πηγές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον «Ελεύθερο Τύπο».

Σήμερα, πάντως, η προθεσμία θα εκπνεύσει κανονικά, αλλά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί περί τις 3.000 αιτήσεις, όταν οι αρχικές εκτιμήσεις ξεπερνούσαν το 1 εκατ., προβληματίζει έντονα την ηγεσία του ΥΠΕΝ. Οπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, μετά την επεξεργασία που θα προκύψει από τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, θα ληφθεί η απόφαση αν αξίζει να δοθεί μία ακόμα πίστωση χρόνου στους ιδιοκτήτες για να πετύχουν – έναντι παραβόλου αξίας 250 ευρώ- το πάγωμα των προστίμων και τις αποφάσεις κατεδάφισης. Την ίδια ώρα, μήνυμα για πληρωμή του ειδικού τέλους αναμένεται να λάβουν όσοι πολίτες των οποίων οι αιτήσεις τους για πρόδηλα σφάλματα απορρίφθηκαν και θα μετατραπούν τελικά σε αντιρρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι σήμερα λήγει η πρώτη τρίμηνη πίστωση χρόνου για τη διαδικασία ένταξης των δασικών αυθαίρετων σε φάση τακτοποίησης, οι ιδιοκτήτες δεν έδειξαν το ενδιαφέρον που αναμενόταν. Οι περίπου 3.000 αιτήσεις που τελικά υποβλήθηκαν εγείρουν ερωτήματα στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και αυτό γιατί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών προέκυψαν αρκετά κτίσματα εντός των οικιστικών πυκνώσεων, με τις εκτιμήσεις να προέβλεπαν τότε πάνω από 1 εκατ. δηλώσεις αυθαιρέτων.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία των δασικών χαρτών οδεύει προς ολοκλήρωση, καθώς όλες οι «καυτές πατάτες» έχουν επιλυθεί. Στην τωρινή φάση, τη σκυτάλη έχουν πάρει οι Επιτροπές Αντιρρήσεων, για να εξετάσουν τον μεγάλο όγκο ενστάσεων που έχουν υποβάλει οι πολίτες και οι οποίες ανέρχονται σε 331.874.

Το ειδικό τέλος και η διαδικασία καταβολής

Μήνυμα για την πληρωμή του ειδικού τέλους όσων πολιτών απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα και θα γίνουν τελικά αντιρρήσεις αναμένουν να λάβουν το επόμενο διάστημα. Οπως προκύπτει από εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δασών, Κωνσταντίνου Αραβώση, προς τις Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών και τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας, για τη μετατροπή αιτημάτων απορριφθέντων πρόδηλων σφαλμάτων σε αντιρρήσεις, αυτά θα σταλούν σε πρώτη φάση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Εργων και Υποδομών.

Ετσι, τα απορριφθέντα πρόδηλα θα εμφανίζονται στη σχετική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων ως νέες «Προσωρινές» αντιρρήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ειδοποιηθούν αναλόγως οι πολίτες για την καταβολή του ειδικού τέλους, ώστε να καταστούν «Υποβληθείσες» αντιρρήσεις.

«Επισημαίνεται ότι η νέα αντίρρηση θα είναι ένα ακριβές αντίγραφο της αρχικής αίτησης προδήλου και δεν θα μπορεί να τροποποιηθεί από τον πολίτη (προσωρινή αντίρρηση). Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην εφαρμογή με τον ίδιο τύπο κωδικών που χρησιμοποίησε για την καταχώριση της αίτησης πρόδηλου σφάλματος (είτε κωδικούς Κτηματολογίου είτε κωδικούς TAXIS) και εντοπίζει τη νέα αντίρρηση στην επιλογή: Αντιρρήσεις Δασικού Χάρτη-> Οι αντιρρήσεις μου», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Μέσω κάρτας

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του ειδικού τέλους αφορά στο σύνολο του υποβληθέντος αιτήματος. Η καταβολή του ειδικού τέλους θα είναι δυνατή μόνο μέσω κάρτας πιστωτικού ιδρύματος. Η αντίρρηση θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του τέλους.

Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των αποφάσεων των ΕΠΕΑ στον δασικό χάρτη, αυτή θα υλοποιείται ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα, συνολικά διορθούμενου και συμπληρούμενου του δασικού χάρτη και με τα λοιπά στοιχεία.

Απάντηση