Ξεκινάει αναβάθμιση του οδικού δικτύου των Θρακομακεδόνων

Ακόμη ένα σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών εγκρίθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών καθώς δημοσιεύθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα “Βελτίωση οδικής ασφάλειας”,  της Αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας ενός πεπαλαιωμένου οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Θρακομακεδόνων, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τους Θρακομακεδόνες, προϋπολογισμού 3.500.000 εκ. ευρώ που προβλέπει την αναβάθμιση των οδοστρωμάτων σε τμήματα οδών , την προστασία του πεζού και την αναβάθμιση της ασφάλειας και της άνεσης των χρηστών του οδικού δικτύου. Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση του απαιτούμενου αστικού εξοπλισμού, πινακίδες σήμανσης, διαγραμμίσεις και όλες οι απαιτούμενες εργασίες ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη τοπική παρέμβαση. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, χρηματοδοτούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχευμένες επεμβάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, στις ευρύτερες περιοχές παρέμβασης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός αναφέρει: “Συνεχίζουμε τα έργα για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης μας σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφαλών διαδρομών για τους δημότες μας. Εξασφαλίσαμε την αναβάθμιση του οδικού δικτύου των Θρακομακεδόνων και τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης”.

Απάντηση