Ημερίδα με θέμα: Αναβάθμιση των επαγγελματιών υγείας στην Τοπ. Αυτοδιοίκηση ως μέτρο Πρόληψης της έμφυλης βίας

Σας προκαλούμε την Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 9:30 π.μ. στην έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος UpCare με τίτλο “Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μέτρο Πρόληψης της έμφυλης βίας”, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αχαρνών στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Αχαρνών είναι εταίρος του προγράμματος.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Απάντηση