Πρεσβευτής για το Κλίμα με πρόταση Ευρωβουλευτή ο Δήμαρχος Φυλής

Στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2022, με την ιδιότητα του
Πρεσβευτή για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα (EU Climate Pact
Ambassador).
Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκ μέρους του δραστήριου Ευρωβουλευτή
κ. Πέτρου Κόκκαλη, ο οποίος ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τη πρωτοβουλία
διοργάνωσης της 1ης Ελληνικής Αποστολής των Πρεσβευτών του
Συμφώνου για το Κλίμα αλλά και τη φιλοξενία αυτών, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε
σημαντικά workshops.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foncameragr%2Fvideos%2F1262831314556669%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Στα πλαίσια του προγράμματος συμμετείχε σε ενδιαφέρουσες ομιλίες
στο Ευρωκοινοβούλιο για την κλιματική κρίση, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο
για το Κλίμα και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
στην Ελλάδα, με τον Paolo Caridi, Διευθυντή του Γραφείου
Επικοινωνίας και Κοινωνίας των Πολιτών στην Γενική Διεύθυνση
CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Kasia Balucka – Debska,
European Climate Pact Lead στην DG CLIMA, και την Manuela Gervasi,
Senior Policy Officer για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη Συμμετοχή των
Πολιτών στο European Environmental Bureau.
Στις επιμέρους εργασίες, αναδείχθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην δίκαιη πράσινη μετάβαση που επιδιώκει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Πρεσβευτές επεξεργάστηκαν συγκεκριμένες
δράσεις που μπορούν ήδη να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται τοπικά αλλά
τα αποτελέσματα των οποίων έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Η
Ελληνική Αποστολή των Πρεσβευτών συντονίστηκε άρτια από τον
Εθνικό Συντονιστή για τo Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα στην
Ελλάδα κ. Κωνσταντίνο Μαχαίρα, ο οποίος υποστηρίζει ένθερμα τις
στοχευμένες και καινοτόμες δράσεις που επεξεργάστηκαν οι
Πρεσβευτές.
“Κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων της
Κλιματικής αλλαγής που αποτελεί παγκόσμια απειλή, θα μας βρίσκει
ενεργά παρόντες. Ο Δήμος Φυλής που πρωτοπορεί σε περιβαλλοντικά
προγράμματα είναι από τους πρώτους που συμμετέχει στην
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η προστασία του περιβάλλοντος θέλει
πράξεις. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό Πέτρο Κόκκαλη για την

πρόσκληση η οποία αποτελεί για το Δήμο Φυλής πρόκληση και
δέσμευση για ένα Πράσινο Δήμο.” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς.
Ο Δήμος Φυλής μετέχει στη συμφωνία των Πράσινων Πόλεων “Green
City Accord” με αντικείμενο την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο. Έχει υπογράψει από την Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2021, τη Συμφωνία “Πράσινη Πόλη”, στη διάρκεια
διαδικτυακής τελετής που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα
με την οποία Δήμαρχοι 60 Πόλεων από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν
τη δέσμευσή τους για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Απάντηση