Πρόγραμμα πρόληψης μαθησιακών δυσκολιών στους Παιδικούς Σταθμούς Φυλής

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Καθημερινά, για να επικοινωνήσουμε, να τραγουδήσουμε, να παίξουμε, να εκφράσουμε τις
επιθυμίες και τα συναισθήματά μας χρησιμοποιούμε την ομιλία μας. Από τη βρεφική έως και
την ενήλικη ζωή έχουμε την ανάγκη να επικοινωνούμε και να εκφραζόμαστε.
Έτσι και εμείς δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της ομιλίας και συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά,
το Πρόγραμμα Πρόληψης Μαθησιακών Δυσκολιών–Λογοθεραπείας.
Στους Παιδικούς Σταθμούς, το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία της λογοθεραπεύτριας
κας Μουρκογιάννη Σπυριδούλας, η οποία θα πραγματοποιήσει Test Αξιολόγησης στα παιδιά
των τμημάτων με χρονολογία γέννησης το 2019. Οι αξιολογήσεις, γίνονται με ευχάριστες για τα
παιδιά δραστηριότητες στο χώρο του παιδικού σταθμού. Αρχικά, θα αξιολογηθούν τα παιδιά που
έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019 και σε δεύτερο χρόνο τα παιδιά του δευτέρου
εξαμήνου του 2019. Για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης οι γονείς θα ενημερωθούν με
απόρρητη επιστολή.
Η έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών στην έκφραση του λόγου και στην άρθρωση, είναι σημαντικός
παράγοντας για την ομαλή μετάβαση των παιδιών από τους Παιδικούς Σταθμούς στις επόμενες
βαθμίδες εκπαίδευσης και οι γονείς είναι σημαντικό να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη σχολική
ετοιμότητα των παιδιών τους.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος

Απάντηση