Ανδρέας Τσώκος: “Πως προωθείται ο Γεωτουρισμός στην Ελλάδα, μέσω των γεωτόπων”

Εικονικά ταξίδια στους γεωλογικούς θησαυρούς της Ελλάδος Η πρωτοποριακή εφαρμογή εικονικών ταξιδιών στις πιο συναρπαστικές γεωλογικά περιοχές της Ελλάδαςέχει κλέψει

Περισσότερα