Επιστολή Γιώργου Χιώτη για την μη επιλογή υποψηφιότητας του από το ΠΑΣΟΚ

Επιστολή σύμφωνα με την οποία ενημερώνει για την μη επιλογή του ως Υποψήφιος στην Ανατολική Αττική από την αρμόδια επιτροπή

Περισσότερα