Καταβολή επιδομάτων και μονιμοποίηση εργαζομένων ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών

Αποφάσεις που καταδεικνύουν εμπράκτως τη στήριξη των εργαζομένων υπερψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών στην 15η έκτακτη συνεδρίασή του. Συγκεκριμένα

Περισσότερα