Νέος κανονισμός αντιπυρικής πρόληψης: Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες για τα ακίνητα κοντά στα δάση

Στην έκδοση Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων προκειμένου να διασφαλιστούν τα κτίσματα που… κινδυνεύουν περισσότερο, προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ των όσων αναφέρονται, σημαντικό ρόλο παίζει ο τακτικός καθαρισμός αυλών είτε από απορρίμματα είτε από υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και χόρτα, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση πυρκαγιάς.Σύμφωνα με την απόφαση, μεταξύ άλλων ο νέος κανονισμός εκδόθηκε λόγω του ότι υφίσταται ανάγκη βελτίωσης της πυροπροστασίας των ακινήτων που βρίσκονται εντός και πλησίον δασικών περιοχών, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας εξάπλωσής της και την ενίσχυση της τρωτότητας στη φωτιά των κατασκευών.Ο κανονισμός καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της.Η κατηγοριοποίηση των ακινήτων ως προς την επικινδυνότητά τους (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή, Ιδιαίτερα Υψηλή) από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, γίνεται μετά από αξιολόγηση χαρακτηριστικών παραμέτρων της περιοχής επιρροής του ακινήτου.

Μέτρα 

Τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με την απόφαση, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: προληπτικά μέτρα, μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και κατασταλτικά μέτρα (μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας). Αποσκοπούν στην ενίσχυση του βαθμού πυροπροστασίας των ακινήτων και στηρίζονται σε δύο άξονες: α) στην ανέγερση ανθεκτικότερων στην ανάφλεξη κατασκευών ή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στη φωτιά των υφιστάμενων κατασκευών και β) στον έλεγχο των καύσιμων υλών εντός της ιδιοκτησίας και στον περιορισμό τους σε ικανή και ασφαλή απόσταση από τα κτίρια και τις κατασκευές. Ο συνδυασμός των δύο αυτών στρατηγικών κρίνεται ως ο αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος τρόπος παρέμβασης.

Επικίνδυνα σημεία

Τα σημεία τρωτότητας των ακινήτων, όπως προκύπτει από την ΚΥΑ, αφορούν τόσο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών όσο και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου / γηπέδου που τα περιβάλλει. Οσον αφορά στον περιβάλλοντα χώρο, σημείο τρωτότητας θεωρείται η μη ελεγχόμενη βλάστηση, ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε επαφή ή κοντά σε κτίσματα και μπορεί να γίνει, πέραν του μέσου τροφοδότησης της φωτιάς καθώς παρέχει συνεχή και άφθονη καύσιμη ύλη, αιτία μετάδοσης της φωτιάς στα κτίσματα. Μετάδοση της φωτιάς στο κτίριο μπορεί να γίνει και από τυχόν εύφλεκτες κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο αυτού (όπως ξύλινες βεράντες, πέργκολες, μικρές αποθήκες κ.λπ.) στις οποίες προσγειώνονται καύτρες από καιόμενα κωνοφόρα δέντρα ή καιόμενα υλικά κατασκευών που μεταφέρονται οριζόντια για μεγάλη απόσταση από αέρια ρεύματα που δημιουργούνται από μια φωτιά σε εξέλιξη.Η οδός πρόσβασης στο ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια και καθαρή από καύσιμες ύλες (κλαδιά, θάμνους, χόρτα, κ.λπ.). Στην περίπτωση ακινήτων στα οποία η απόσταση μεταξύ της εισόδου στην ιδιοκτησία και του κτιρίου είναι μεγαλύτερη των (30) μέτρων, απαιτείται επιπρόσθετα η διασφάλιση διόδου προσπέλασης τροχοφόρων, µε ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον (3,5) μέτρα και ελεύθερο ύψος κάτω από οποιοδήποτε στοιχείο τουλάχιστον (3,00) µέτρα. Το εύρος της εισόδου στο ακίνητο επί του προσώπου του πρέπει να έχει ελάχιστο ελεύθερο πλάτος (4,00) μέτρα. Σε ακίνητα ευρισκόμενα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στα οποία το πλάτος της οδού πρόσβασης είναι μικρότερο των (8,00) μέτρων, διασφαλίζεται, επιπρόσθετα των γενικών απαιτήσεων, χώρος για πιθανή στάση οχήματος έκτακτης ανάγκης εντός της ιδιοκτησίας. Ο εν λόγω χώρος διαμορφώνεται είτε ως εσοχή στο πρόσωπο του γηπέδου με ανάλογη υποχώρηση της περίφραξης είτε στο εσωτερικό του.

 Ζώνη προστασίας

Σε όλα τα ακίνητα σχεδιάζεται μια περιμετρικής ζώνη προστασίας γύρω από το ή τα κτίρια. Σκοπός της είναι να επιβραδύνει το ρυθμό και την ένταση της πυρκαγιάς, να δημιουργεί μια περιοχή που να παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς επέμβασης των πυροσβεστών και να αποτρέπει την πιθανότητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Η περιμετρική ζώνη προστασίας προστατεύει το κτίριο από τη φωτιά όταν αυτή έρχεται από άλλη πηγή, αλλά και σε περίπτωση που η φωτιά ξεκινήσει από το ίδιο το κτίριο, η περιμετρική ζώνη εμποδίζει τη μετάδοσή της στο δάσος, στη δασική έκταση ή και στα όμορα κτίρια.Σύμφωνα με την απόφαση, οι ιδιοκτήτες κάθε ακινήτου που βρίσκεται πλησίον δάσους ή δασικής έκτασης, υποχρεούνται στην κατάρτιση σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, στο οποίο καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν την εκκένωση του κτιρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος. Ο σκοπός του εν λόγω σχεδίου που μπορεί να συνίσταται σε μία λίστα ελέγχου ενεργειών, είναι να αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας των χρηστών, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του συμβάντος και κατά το δυνατόν μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της πυρκαγιάς για την υγεία των ενοίκων και την περιουσία τους.Παράλληλα, επιβάλλεται ο τακτικός καθαρισμός των αυλών, της στέγης και των υδρορροών από απορρίμματα και υπολείμματα βλάστησης όπως πευκοβελόνες, ξερά φύλλα και χόρτα και η απομάκρυνση αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό της περιοχής των στεγών σε ακτίνα τριών (3,00) μέτρων από καπνοδόχους.

Απάντηση