Πρωτοπόρος ο Δήμος Φυλής στην αποστολή της Ε.Ε.  για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Ο Δήμος Φυλής βρίσκεται και επίσημα ανάμεσα στους πρωτοπόρους γύρω απ’ την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και είναι ένας από τους 301 Δήμους και Περιφέρειες από 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόλις 20 συμμετοχές από την Ελλάδα. Η Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (EU Mission Adaptation to Climate Change) επικεντρώνεται στην υποστήριξη των περιφερειών, των πόλεων και των τοπικών αρχών της ΕΕ στις προσπάθειές τους να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητα έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η αποστολή συμβάλλει στην εφαρμογή της στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ στην πράξη, βοηθώντας τις περιφέρειες να κατανοήσουν καλύτερα τους κλιματικούς κινδύνους που ενέχουν και θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον, να αναπτύσσουν τους τρόπους για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και να αντιμετωπίζουν το μεταβαλλόμενο κλίμα, να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν το έδαφος για καινοτόμες λύσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας. Στόχος της αποστολής είναι να συνοδεύσει έως το 2030 τουλάχιστον 150 ευρωπαϊκές περιφέρειες και κοινότητες προς την ανθεκτικότητα στο κλίμα. Οι 5 συνολικά Αποστολές που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο στοχεύουν στην παροχή συγκεκριμένων λύσεων σε μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, θέτοντας την έρευνα και την καινοτομία σε έναν νέο ρόλο, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και συνεργασίας, καθώς και με τη συμμετοχή των πολιτών.

Ο Δήμος Φυλής είναι από τους πρώτους Δήμους της Ευρώπης που υιοθέτησαν τον Χάρτη των καταστατικών αρχών της Αποστολής και μάλιστα συμμετείχε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – EU Mission: Adaptation to Climate Change στις Βρυξέλλες με εκπρόσωπο τον Δήμαρχο  Φυλής κ. Χρήστο Παππού. Μέλη πλέον μιας “Κοινότητας Πρακτικής” (Community of Practice) άνω των 250 Πόλεων και Περιφερειών, ο Δήμαρχος ενημερώθηκε για την ανάγκη συλλογής κλιματικών δεδομένων, για τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία, για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με άλλες πόλεις και περιφέρειες για τις κοινές προκλήσεις που όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν. Ο Χάρτης της Αποστολής της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή τον οποίο υπέγραψε ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς αφορά στην υποστήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής της ΕΕ για την Κλιματική Προσαρμογή.

Το Mission Adaptation θα λάβει χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ από το Horizon Europe για την περίοδο 2021-2023. Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση περιοχών που επηρεάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, στην αποκατάσταση των πλημμυρισμένων περιοχών, της κάθετης γεωργίας και πρωτότυπων προσεγγίσεων ασφάλισης ή στο σχεδιασμό μιας «τέλειας προσαρμοσμένης» πόλης έτοιμης να αντέξει μια καταιγίδα ή καύσωνα. Η αποστολή καθιστά επίσης δυνατή τη δημιουργία κοινών πρωτοβουλιών με άλλες αποστολές και προγράμματα της ΕΕ και παρέχει ευκαιρίες για δικτύωση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ περιφερειών και τοπικών αρχών και υποστήριξη για τη συμμετοχή των πολιτών.

 “Ο Δήμος Φυλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, διεκδικώντας και εφαρμόζοντας χρηματοδοτικά εργαλεία και πρακτικές για ένα καλύτερο περιβάλλον. Σε αυτές εντάσσεται το μεγάλο έργο διαμόρφωσης Πάρκου Πρασίνου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο αποκαταστημένο τμήμα της χωματερής με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ταυτόχρονα υλοποιούμε  το σημαντικό περιβαλλοντικό έργο για την ενίσχυση του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης με το νερό των γεωτρήσεων της Πάρνηθας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο τομεακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Υποδομών” δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Απάντηση