Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ Αλεξ. Παπάγου και Αγ Νικολάου στο Καματερό

Προκαταρκτική ενημέρωση για το έργο με α.μ. 100/2022 “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού”

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας” της Δράσης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο” η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόκειται να προχωρήσει σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας των οδών Στρ. Αλεξ. Παπάγου και Αγ. Νικολάου Δ.Κ. Καματερού” (α.μ. 100/2022), προϋπολογισμού  1.693.548,39 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Δείτε ΕΔΩ τα σχέδια

Απάντηση