ΚΚΕ: «Καταδικάζουν το Ολυμπιακό Χωριό στην ΠΑΓΩΝΙΑ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ για να ΠΑΓΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ»

¢ðïøç ôïõ Ïëõìðéáêïý ×ùñéïý. Ôï Ïëõìðéáêü ÷ùñßï ðáñáäüèçêå óÞìåñá ÐÝìðôç 22 Éïõëßïõ , áðü ôïí õðïõñãü Áðáó÷üëçóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Ðñïóôáóßáò , ÐÜíï Ðáíáãéùôüðïõëï óôçí ðñüåäñï ôçò ÏñãáíùôéêÞò ÅðéôñïðÞò ÁèÞíá 2004 ÃéÜííá Áããåëïðïýëïõ. ÁÐÅ/ÁÐÅ/ÓÁÚÔÁÓ Ð ÐÑÏÓÏ×Ç:ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ Ç ÁÑ×ÅÉÏÈÅÔÇÓÇ ÊÁÉ Ç ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÔÇÓ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ

Ανακοίνωση της Κομματικής Οργάνωσης Ολυμπιακού Χωριού:

Τις τελευταίες μέρες, με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης στη ΔΕΘ
κατέρρευσε το παραμύθι όλων των ελληνικών Κυβερνήσεων που
στήριξαν τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης της ΕΕ, που όπως
αποδείχτηκε καμία σχέση δεν είχε με την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά το μόνο που εξυπηρετεί είναι τα κέρδη των πράσινων κορακιών της
ενέργειας.
Αυτοί που μετέτρεψαν το αέριο σε στρατηγικό καύσιμο και μας καλούσαν
να ξηλώσουμε τους λέβητες πετρελαίου, τώρα μας λένε να βάλουμε το
χέρι στην τσέπη για να βάλουμε λέβητες πετρελαίου και απειλούν με
χυδαίο τρόπο ότι « όποιος δεν προσαρμόζεται -πεθαίνει».
Είναι γνωστό ότι το Ολυμπιακό Χωριό κατασκευάστηκε για τις ανάγκες
των ολυμπιακών αγώνων και σήμερα σε αυτό ζουν χιλιάδες λαού που οι
κατοικίες τούς παραχωρήθηκαν μετά τη λήξη των Ολυμπιακών αγώνων
με κοινωνικά κριτήρια. Επίσης είναι γνωστό ότι στο Ολυμπιακό Χωριό
από κατασκευής του υπάρχει κεντρικό σύστημα θέρμανσης φυσικού
αερίου και καμία κατοικία δεν κατέχει λέβητα πετρελαίου.
Οι κάτοικοι μιας ολόκληρης περιοχής, βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με
το πανάκριβο φυσικό αέριο, και ουσιαστικά καταδικάζονται στην παγωνιά
για τον ερχόμενο χειμώνα. Ενώ μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει για την
εξασφάλιση της θέρμανσης σε μια σειρά κρίσιμες υποδομές που
στεγάζονται στην περιοχή όπως σχολικές μονάδες, Κέντρο Υγείας,
Πυροσβεστική Υπηρεσία και άλλα.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ αντί να προειδοποιεί για το δύσκολο χειμώνα και να
απειλεί το λαϊκό κόσμο, να πάρει τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη θέρμανση στο Ολυμπιακό Χωριό.
Όσο για το σικέ παιχνίδι που στήνει η ΝΔ με το ΣΥΡΙΖΑ πάνω στην
αγωνία χιλιάδων λαϊκών οικογενειών την περιοχής έχουμε να τους πούμε
το εξής:
Αυτοί που μαζί στηρίξανε την «πράσινη» μετάβαση της ΕΕ, αυτοί που
ευθύνονται για την εμπορευματοποίηση της ενέργειας, αυτοί που μαζί
ψήφισαν την παραχώρηση του 17% της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ με την από

κοινού υπερψήφιση του 3ου μνημονίου, αυτοί που βάλανε και
διατηρήσανε τη χώρα μας στο χρηματιστήριο ενέργειας, αυτοί που
συμφωνούν με τη συμμετοχή της στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και με τις
κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία που τις πληρώνει ο λαός το μόνο που
μπορούν να κάνουν είναι να ψάχνουν για Υπουργό κοινής αποδοχής στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ακριβώς έκαναν τους
προηγούμενους μήνες για τα Υπουργεία Υγείας και Πολιτικής Προστασίας.
Ο λαός δεν προσαρμόζεται ! Δυναμώνει τον αγώνα του για να ζήσει!
Γιατί τα καλέσματα προσαρμογής των απαιτήσεών μας και των αναγκών
προς τα κάτω, για να ανακοινώνουν αυξήσεις των κερδών τους οι
ενεργειακοί κολοσσοί, είναι αυτά που οδηγούν κυριολεκτικά στο θάνατο
στοιχειωδών δικαιωμάτων του λαού μας.
Με τον αγώνα μας κάθε μέρα! Με την καθολική συμμετοχή στην
πανεργατική – πανελλαδική Απεργία στις 9 Νοεμβρίου και τη συμπόρευση
με το ΚΚΕ, να παγώσουν αυτοί και όχι ο λαός!

Απάντηση